มีนาคม 05, 2021

Select your Top Menu from wp menus
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 โดยนางอังคณา ชิตะติดติ รองผู้ว่าราการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นนาย เชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ เมื่อท่านกล่าวรายงานต่อที่ประชุมใหญ่เสร็จ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวเปิดพิธีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด และได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ จนถึงเวลา 12.00 น เป็นอันเสร็จพิธีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด
******
รายชื่อแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
1.นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
2.นางบัวผัน พันทวี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
3.นางปฐมพร สุทธนาการ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
4.นางสาวรัชนีวรรณ มรกต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
5.นางสาวลัดดา บุรินรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
6.นายเสน่ห์ ประเสริฐ ปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก
7.นางนิภาพร ลิ้มประยูร นักวิชาการปฎิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ
8.นายวรเกริก จินากูล ผจก.ธ.ก.ส.สาขาลำพญากลาง
9.นายสมสวัสดิ์ ต้นกระกูล บมจ.ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า(ประเทศไทย)
10.นายปรย เสาวลักษณ์ บมจ.ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า(ประเทศไทย)
11.นายสืบพงศ์ คัจฉสุวรรณมณี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
12.นายเศรษฐ์ สมบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
13.นายพฒิเมธ วัชรภาสกร นิติกรปฏิบัติการ
14.นายเสน่ห์ ศรีงาม ที่ปรึกษาด้านการเงิน

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *