ธันวาคม 07, 2019

Select your Top Menu from wp menus
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายเชวงศักดิ์  สงวนวงศ์วิจิตร ประธานสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายเชวงศักดิ์  สงวนวงศ์วิจิตร ...
Read more
เย็นวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ได้จัดงาน ‘โคนมไทย ใต้ร่มพระบารมี 21 ปี ไทยมิลค์’ โดย นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในงาน

Read more
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดยนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี

    วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 สหกรณ์โคนมไทยมิ ...
Read more
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 หน่วยงานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) ได้นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 หน่วยงานสถาบันวิจัยพัฒน ...
Read more
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ...
Read more