มกราคม 22, 2021

Select your Top Menu from wp menus
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรพล อดิเรกสาร

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 ท่านปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนี่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ) ได้ออกสถานที่ ตำบลลำสมพุง ลำพญากลาง ตำบลซับสนุ่นและ ตำบลหนองย่างเสือ เพื่อรับฟังปัญหาเเละข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน ณ ห้องประชุมใหญ่ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้เเทนราษฎร โดยนายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง / ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ได้เสนอปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับเป็นประจำ ทำให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก เนื่องจากฟาร์มหลายๆฟาร์มที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการจัดเก็บน้ำนม และ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมาก และหลังจากนั้นหัวหน้าชุมชน หัวหน้าส่วนงานต่างๆนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอต่อท่านปรพล อดิเรกสาร เมื่อท่านได้รับฟังปัญหาต่างๆท่านยินดีที่จะนำปัญหาเหล่านั้นไปแก้ไขเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข ในนามตัวแทนพี่น้องประชาชนขอกราบขอบพระคุณ ท่านปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนี่ง เป็นอย่างมากที่ให้ความกรุณามาช่วยแก้ไขปัญหาและจะนำปัญหาเหล่านี้ไปแก้ไขกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อ รัฐมนตรีและนำแสนอต่อที่ประชุมสภา

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *