กรกฎาคม 07, 2022

Select your Top Menu from wp menus
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 หน่วยงานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) ได้นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 หน่วยงานสถาบันวิจัยพัฒน ...
Read more
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ...
Read more
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมธุรกิจของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด และได้พบปะกับสมาชิกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคพร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐ ...
Read more