ข่าวประชาสัมพันธ์
3.ธุรกิจโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ธุรกิจโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

ธุรกิจโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เป็นธุรกิจที่เริ่มดำเนินการในปลายปีบัญชี 2556 ปัจจุบันผลิตนมพาสและนมยูเอชทีเพื่อจำหน่ายให้กับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน กำลังการผลิต 50 ตัน ประมาณ 618 ล้านบาท และมีแผนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์สู่ตลาด AEC